VILLAFASAD

Alla partierna tillverkas vid vår anläggning i Skurup och i de mått du önskar.

Thermo96LS används när man vill ha skjutdörrar i en villafasad och samtidigt vill ha en lösning med smäckra profiler.
Thermo155LS används när man vill ha skjutdörrar i en villafasad och vill göra väldigt stora dörrar med stora glasytor.
Thermo77V används när man vill ha stor öppningsbarhet och samtidigt hög isolerförmåga. Detta är ett vikdörrssystem för vinterträdgård och villafasad.
Thermo68/77 används, i kombination med olika skjutdörrspartier och vikdörrspartier, till fasta lösningar med eller utan öppningsbara delar, samt till snedpartier.

Thermo96/155LS

Thermo96 Lyft&skjut
2-glas isolerruta, U=1,1. Spröjs behövs ej, kan väljas till.

Thermo155 Lyft&skjut
2-glas isolerruta, U=1,1 eller 3-glas isolerruta, U=0,6. Spröjs behövs ej, kan väljas till.

Profilfärger
+ silvergrå
+ vitlack
+ brunsvart
+ valfri RAL-färg
+ en färg invändigt och en annan färg utvändigt.

Öppningsriktning är valfri. Huvuddörr placeras på inner-spår. Kan fås som 2-delat eller 4-delat mötande Hel karm hopmonterad och täthetstestad vid leverans. Aluminium-profiler med bruten köld-brygga, d.v.s. isolerade profiler. Handtag och lås Cylinderlås med 4-punktslåsning är standard. Infästning med rostfria skruvar, karmen är förborrad vid leverans.

Ventilationsläge som du själv bestämmer storlek på. Dessutom är det låsbart. Tätningar utgörs i huvudsak av gummilister. Tätning går till först när dörren stängs, för att ej bromsa den. Spårprofil kan byggas ner för att minska eller helt ta bort tröskelkant. Dränering gjord utifrån hur dörrarna är placerade. Dörrfångare för att du inte skall klämma fingrarna mellan handtag och dörr.

Hjul
Thermo96 klarar 200 kg dörrvikt.
Thermo155 klarar 300 kg dörrvikt.

Dörr 1000×2000
väger 50-60 kg.

Thermo77V Vikdörrar

2-glas isolerruta U=1,4 eller U=1,1 eller 3-glas U=0,6.

Hel karm hopmonterad och täthetstestad vid leverans. Dörrfångare för att dörrarna skall stanna i öppet läge och ej slå emot övriga dörrar. Infästning med rostfria skruvar. Karmen är förborrad vid leverans. Tätningar utgörs i huvudsak av gummilister. Aluminiumprofiler med bruten köldbrygga, d.v.s. isolerade profiler.

Profilfärger
+ silvergrå
+ vitlack
+ brunsvart
+ valfri RAL-färg
+ en färg invändigt och en annan färg utvändigt.

Hakregellås med cylinder och 3-punktslåsning på gångdörr. Spanjolettlås invändigt på icke gångdörrar. Öppningsriktning är valfri.
Det är även valfritt om man vill ha inåt eller utåtgående dörrar. Spröjs behövs ej.Kan väljas till ur utseendesynpunkt. Tröskelprofil 30 mm/42 mm/80 mm. 42 mm är standard. Kan byggas ner för att minska eller helt ta bort tröskelkant invändigt. Dörrprofil i två utförande, standard och slim-line.

Hjul som klarar 120 kg dörrvikt.
Dörr 1000×2000
väger 50-60 kg.

Thermo68, Thermo77

Fasta partier. Samma typ av isoler-glas som i skjutdörrspartier och vikdörrspartier.Kan förses med vågräta och lodräta delningar, allt efter önskemål om funktion och utseende. Hel karm hopmonterad och täthetstestad vid leverans.

Vädringsfönster med snäpplås och öppningsbegränsare. Nätfönster som komplement till vädringsfönster. Aluminiumprofiler med bruten köldbrygga, d.v.s. isolerade profiler.

Profilfärger
+ silvergrå
+ vitlack
+ brunsvart
+ valfri RAL-färg
+ en färg invändigt och en annan färg utvändigt.

Öppningsbart fönster med två öppningslägen, vädring samt helöppet. Altandörr, enkel eller dubbel, helglasad. I samma smäckra profiler som fönster och med samma öppningsmöjlighet. Karmprofilens utseende välj utifrån det som passa bäst i kombination med valt skjutparti. Gavelparti fast eller öppningbart till glasade gavelspetsar.Infästning med rostfria skruvar. Karmen är förborrad vid leverans. ”Rundade” hörn med kopplingsprofil i olika vinkel mellan flera fasta partier. Spröjs inne mellan rutorna i isolerglas. Valfritt mönster. Ingen spröjs i vägen när man putsar.