LIMTRÄSTOMME

Tag dig tid att prata med en av våra uterumsspecialister. Av dom kan du få hjälp med utformning av uterummet, dimensionering av stommen samt olika detaljlösningar. Det kostar bara din egen tid, men kan vara till stor nytta redan när du planerar bygget.

Fördelen med att göra uträkningen tillsammans med en av våra specialister är att dessa hela tiden tar hänsyn till vilken typ av tak och glaspartier som skall ingå och vet vilka dimensionskrav de olika produkterna ställer.

Vi har lagt ner mycken tankemöda på att hitta lösningar, som förenklar för dig som självbyggare och som samtidigt ger ett proffsigt slutresultat.

Stommen som vi gemensamt kommer fram till, levereras normalt vid ett tillfälle. Skulle du under byggets gång behöva komplettera med enstaka stolpar/balkar, kan vi i regel hjälpa dig omgående från vårt servicelager i Skurup.

VAD ÄR LIMTRÄ?

Limträ är uppbyggt av ett antal lameller, som limmas ihop till balkar och pelare i önskad dimension.

Limträ är brandsäkrare än oskyddat stål och leder inte heller kyla på samma sätt.

Limträ kan målas och behandlas som vilket träslag som helst och är ett lättarbetat material.

Servicelager limträ

Följande dimensioner har vi normalt i vårt servicelager för att kunna rädda ett akut behov. Även om du inte hittar rätt dimension i listan är det värt att kontakta oss. Ibland har vi även andra dimensioner hemma. Dessutom får vi leveranser av limträ 2 ggr/vecka.

Stolpar:

55×115, 55×140,
65×115, 65×140,
90×90,
115×115, 115×115 för brutet hörn,
140×140, 140×140 för brutet hörn,
160×160

Balkar:

42×180, 42×225,
56×225, 56×270,
66×180, 66×315,
90×180, 90×225, 90×270, 90×405,
115×270, 115×315